Välj en sida

Hur går det till?

Tillsammans går vi igenom ditt företags behov. Detta görs igenom en grundlig analys av ditt företags digitala närvaro i dagsläget.

Tillsammans undersöker vi vilka möjligheter och behov som finns. Allt görs med hänsyn till vilken budget du har. När analysen är färdig och vi har bestämt vad vill vi försöka uppnå så börjar mitt arbete. Allt görs här i nära dialog med dig som uppdragsgivare. Jag låter dig vara så inblandad i processen som du önskar. Allt arbete som jag gör finns dokumenterat.

  

Vad kostar det?

Kostnaden påverkas såklart på hur många åtgärder vi ska göra tillsammans. Därför påverkas också längden och tidsmängden på mitt uppdrag. Men vid ett kostnadsfritt inledande möte så gör jag en kostnadsfri analys av ditt företag. Utifrån detta ges ett estimat på den totala kostnaden för just dina åtgärder.